Vacature Algemeen lid Raad van Toezicht.

@Vlissingse Schoolvereniging in Bestuur & organisatie Email vacature

Overzicht vacature

 • Job ID 1644
 • Plaats Vlissingen
 • Functie Bestuur & organisatie
 • Datum In overleg

Omschrijving

De RvT van de VSV bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.

De RvT heeft in hoofdlijnen de volgende taken:

 • Toezien op een efficiënte en effectieve inzet van beschikbare middelen;
 • Toezien op het verwerkelijken van de onderwijsdoelstellingen van de VSV;
 • Werkgever zijn van het Bestuur van de VSV, hen waar nodig bijstaan en voor hen als klankbord fungeren.

Functievereisten RvT-lid:

 • Integer;
 • Gericht op samenwerken;
 • Heeft een kritische blik en kan relativeren;
 • Besluitvaardig en in staat zonodig om de eigen mening te herzien;
 • Onafhankelijk en heeft voldoende tijd beschikbaar (gemiddeld zo’n 6-8 uur per maand);
 • Bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring;
 • Heeft een brede belangstelling en open instelling ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen, en daarbij specifiek met betrekking tot Vlissingen;
 • Bij voorkeur woonachtig in provincie Zeeland.

De RvT vergadert ten minste 4x per jaar. Daarnaast vergadert de RvT tenminste 4x per aar met het Bestuur en 2x per jaar met de MR.
Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek met het bestuur plaats. Ook staat er 1x per jaar een zelfevaluatie gepland.
Aanvullend op de reguliere vergaderingen kunnen er aangelegenheden zijn die vragen om een of meerdere bijeenkomsten van de RvT.

Wil jij je steentje bijdragen aan het succes van de VSV of meer weten over deze vacature?
Reageer dan voor 15-05-2023 door een motivatie en CV te emailen naar: SecretariaatRVT@vsvsite.nl

Andere banen die je misschien leuk vindt