SECRETARIS

@Stichting Klassieke Muziek Vlissingen in Cultuur, kunst en muziek Email vacature

Overzicht vacature

  • Job ID 2334
  • Plaats VlissingenOost-SouburgWalcheren
  • Functie Cultuur, kunst en muziek
  • Datum In overleg

Omschrijving

De secretaris van Stichting Klassieke Muziek Vlissingen (SKMV) focust zich op taken en activiteiten waarmee hij/zij het bestuur van dienst is en waarde weet toe te voegen.

Rol en taken

  • De secretaris van SKMV zorgt voor het organiseren en voorbereiden van de vergaderingen van bestuur en de besluitvormingsprocessen, inclusief verslaglegging. Hieronder valt ook de administratieve ondersteuning zoals het verzorgen van mailings en de administratie;
  • De secretaris van SKMV adviseert als compliance officer over naleving van de statuten en reglementen van de stichting en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  • Als governance adviseur is de secretaris van de stichting een essentiële rol toegedicht waarin deze bij uitstek de regisseur is van het spel en de rolverdeling tussen bestuur en sponsoren. De secretaris zorgt dat alle relevante gremia binnen de kaders van de statuten en reglementen met elkaar samenwerken en kunnen functioneren, zowel als macht alsook als tegenmacht;
  • De secretaris van SKMV speelt als oliemannetje een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten.
  • De secretaris van SKMV functioneert als klankbord, betrekt interne en externe stakeholders of professionals waar nodig voor het realiseren van zaken en weet mensen binnen SKMV bij elkaar te krijgen.

Wordt jij hier enthousiast van om samen met het bestuur er een succes van te maken, dan kun je contact opnemen met Jan Bergen, voorzitter Klassieke Muziek Vlissingen, gsm 06 21290469.

Zoekwoorden

Andere banen die je misschien leuk vindt