Lid gezocht voor Sociale Cliëntenraad Walcheren

@Sociale Clientenraad Walcheren in Bestuur & organisatie Email vacature

Overzicht vacature

 • Job ID 902
 • Plaats Walcheren
 • Functie Bestuur & organisatie
 • Datum In overleg

Omschrijving

Als vrijwilliger bij de SCW (lid) kom je op voor de belangen van cliënten van Orionis Walcheren. De SCW adviseert Orionis en gemeenten (gemeenteraden en colleges) gevraagd en ongevraagd op het gebied van werk en inkomen. De Sociale Cliëntenraad Walcheren houdt een inloopspreekuur voor cliënten waar we hulp, informatie en advies geven.

Met cliënten wordt hier bedoeld:

Inwoners van Walcheren met een uitkering  of een voorziening (dat kan bijvoorbeeld ook zijn  beschut werk/loonkostensubsidie) vanuit de Participatiewet, de Ioaw, de Ioaz, of de BbzAnwNuggers en andere inwoners van Walcheren die in aanmerking komen voor een voorziening vanuit het armoedebeleid van de Walcherse gemeenten.

Eisen:

 • De voorkeur gaat gezien onze huidige samenstelling op de eerste plaats uit naar kandidaten uit Veere en op de tweede plaats Middelburg en Vlissingen.
 • We hebben een fijn, behulpzaam team; het is belangrijk dat je daar bij past.
 • Inwoner zijn van Walcheren. Graag in teamverband bezig zijn. Verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Om kunnen gaan met vertrouwelijkheid.
 • Respect voor de gesprekspartners van de SCW en de bezoekers van het spreekuur. Je laat mensen in hun waarde, kunt je gelijkwaardig opstellen.
 • Niet politiek actief zijn.
 • Je bent zelf cliënt van Orionis of je bent ervaringsdeskundig (bijvoorbeeld op het gebied van arbeidshandicap, laaggeletterdheid).
 • Ook statushouders zijn van harte welkom om te reageren!
 • Er is een proefperiode.

Het gaat niet om een bestuursvacature. Inzet: 3 tot 8 uur per week. Er is voor vrijwilligers met een uitkering via Orionis Walcheren een mogelijkheid voor vrijwilligerspremie. Daaraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden.

Andere banen die je misschien leuk vindt