Privacyverklaring

Algemene Privacyverklaring

De gemeente Vlissingen verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken onder meer persoonsgegevens. De persoon wordt hiermee identificeerbaar.
Wij gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens en privacy. De algemene regels over de opslag en het gebruik van uw gegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben deze vertaald in een ‘Privacyverklaring gemeente Vlissingen’, die als download aan deze pagina is toegevoegd.

Privacyverklaring bij afvalinzameling met een afvalsleutel
Bij de afvalinzameling via inzamelcontainers met een afvalsleutel, verwerkt de gemeente persoonsgegevens. In de als download bijgevoegde privacyverklaring leest u hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan, welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden en aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt.

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop de gemeente Vlissingen omgaat met de bescherming van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op. Wilt u meer weten over privacy, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.