zeeuwskamerorkest

Overview

  • Sectoren Cultuur, kunst en muziek
  • Geplaatste vacatures 1

Bedrijfsomschrijving

Het kamerorkest TY werd in november 2006 officieel opgericht. De naam TY, het getijde, wil de verbinding met Zeeland tot uitdrukking brengen.
Zeeland kent een rijk muziekleven van ensembles tot het Zeeuws orkest, van koren tot fanfare, waarbij professionals en amateurs elkaar op vele wijzen vinden. Zeeland is onderdeel van de Euregio Scheldemond en TY wil in die zin ook grensoverschrijdend werken. Met en voor de Scheldemond regio.
TY wil in de komende jaren bijdragen aan artistieke kwaliteit en vernieuwing in de regio Zeeland en Vlaanderen..
Van meet af aan gaat het om een kwalitatief hoogwaardig orkest van veelal jonge enthousiaste professionele musici die bereid zijn te investeren in klank en artistieke samenhang. De musici komen uit Zuid-West Nederland en Vlaanderen. Het orkest is inmiddels een stabiele groep met een eigen geluid
die flexibel inzetbaar is voor onder meer koorbegeleiding en schoolconcerten.