Zeeuws Verlies

Overview

  • Sectoren Hulpverlening
  • Geplaatste vacatures 3
  • Gezien 400
  • Founded Since 1850

Bedrijfsomschrijving

Zeeuws Verlies geeft iedereen informatie, advies en steun bij een ingrijpend verlies. Dat kan na een overlijden zijn, bij een ernstige ziekte, verlies van een baan, echtscheiding en andere vormen van verlies. Zeeuws Verlies kent de beschikbare rouwzorg in Zeeland en kan hierover informatie geven. Ons project ‘Steun bij Rouw’ is een laagdrempelig hulpmiddel om steun aan te vragen. Hierbij bieden wij individuele steun via huisbezoeken. Regelmatig realiseren wij  lotgenotengroepen voor mensen met partnerverlies. De projecten ‘Lief kindje‘ en ‘Liefde in een doos‘ zijn gericht op specifieke doelgroepen.

Project “Wie zet jij in het licht” biedt al 7 jaar de mogelijkheid om een kaartje op te hangen in een metershoge Kerstboom in Middelburg en even weer de naam te noemen en te praten over degene die wordt gemist.

Ook kunnen wij verwijzen naar passende hulp in de omgeving.

Als kenniscentrum:

  • Organiseren we regelmatig openbare lezingen en trainingen. Zie onze agenda voor actualiteit. Voor verenigingen en stichtingen is er een speciaal aanbod met veel keus uit onderwerpen. Informeer naar de mogelijkheden.
  • Bevorderen we de kennis en deskundigheid van vrijwillige medewerkers en professionals die werkzaam zijn in de begeleiding en hulpverlening rond verlies en rouw.
  • Stimuleren we nieuwe initiatieven op het gebied van verlies en rouw evenals uitwisseling van ervaring en kennis over rouwzorg. Dit ter bevordering van de kwaliteit.
  • Op aanvraag worden er presentaties over de activiteiten van Zeeuws Verlies gegeven.
  • Behartigen we de belangen voor goede rouwzorg binnen Zeeland; zoals lotgenotencontact.
  • Kennen we alle organisaties die een aanbod hebben rondom verlies en rouw. Wij stemmen af, verbinden en werken samen.

Al vanaf 2003 helpt Zeeuws Verlies iedereen in Zeeland die een groot verlies meemaakt en behoefte heeft aan informatie, advies en steun of begeleiding. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken staat Zeeuws Verlies met haar vrijwillig medewerkers in een stand op beurzen, symposia, open dagen en markten. Onze vrijwillig medewerkers leggen huisbezoeken af (Steun bij rouw) en participeren in projecten als  Lief Kindje , Liefde in een doos  en Troostkaarten. En in december staan we bijna een maand met onze Kerstwensboom bij Groenrijk in Middelburg, ieder jaar een mooie/waardevolle belevenis voor ons en voor de bezoekers. Voor al deze activiteiten zoeken wij een aantal vrijwillig medewerkers die vooral dit werk willen doen.

Elk jaar worden minimaal drie online trainingen gehouden waarin bestuursleden specifieke aspecten van rouwzorg uitvoerig behandelen.

Heb jij interesse om ons hierbij te komen helpen?
Als je interesse hebt laat het even weten. We kunnen dan meer informatie toesturen en een afspraak maken.

Neem een kijkje op onze website @ https://www.zeeuwsverlies.nl