Wmo adviesraad

Overview

  • Sectoren Bestuur & organisatie
  • Geplaatste vacatures 1

Bedrijfsomschrijving

Wat is de Wmo, en wie zijn wij

Iedereen, jong of oud, kan te maken krijgen met situaties waarin je het niet meer redt. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kan dan uitkomst bieden. Of anders de Jeugdwet. Die twee voorzieningen zijn in het leven geroepen voor mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken wanneer zelfredzaamheid niet meer vanzelfsprekend is. De Wmo biedt een breed scala van hulp en ondersteuning vanuit de gemeente, zodat iedereen een kans krijgt op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan onze maatschappij. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, ondersteuning voor mantelzorgers of huishoudelijke hulp. De Jeugdwet biedt speciale ondersteuning, hulp of zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen.

De Adviesraad WMO en Jeugd is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich bezig houdt met de ontwikkelingen en uitvoering omtrent het Wmo-beleid, het Jeugdbeleid en andere zaken in het brede  in het sociaal domein. Wij denken actief en kritisch mee en leveren als raad zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Op deze manier zetten wij ons in als belangenbehartiger voor het totaal aan burgers van Vlissingen die te maken krijgen met onder andere de Wmo en de Jeugdwet.

De Wmo-adviesraad bestaat uit vrijwilligers en vergadert één keer per maand, samen met beleidsmedewerkers van de gemeente Vlissingen. Wij bespreken signalen vanuit de samenleving, ontwikkelingen in het beleid en de uitvoering hiervan. Wij werken aan de formulering van  adviezen, nemen deel aan lezingen en voeren overleg met beleidsmedewerkers en de vakwethouders.