Wmo adviesraad

Overview

  • Sectoren Bestuur & organisatie
  • Geplaatste vacatures 1
  • Gezien 281
  • Founded Since 1850

Bedrijfsomschrijving

De kern van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is het bieden van maatschappelijke ondersteuning, zodat mensen kunnen ‘meedoen’ en zich kunnen handhaven in de samenleving. Als mensen dit niet kunnen, ook niet met hulp uit de sociale omgeving, is het de verantwoordelijkheid van de gemeenten maatschappelijke ondersteuning te bieden.

Met de verschuiving van taken van de rijksoverheid betreffende de uitvoering van de Wmo naar de gemeente is het terrein van de Wmo veel breder geworden. Het is daarmee van grote invloed op de zorg en welzijn van de Vlissinger. Het vraagt ook veel nieuw beleid en regelgeving. De Wmo-adviesraad Vlissingen adviseert de gemeente Vlissingen gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid ten aanzien van de Wmo.

De Wmo-adviesraad bestaat uit 14 leden en een onafhankelijke voorzitter. De leden functioneren binnen de Wmo-adviesraad zonder last of ruggespraak. Daarnaast is de adviesraad, zoveel als mogelijk, een afspiegeling van de Vlissingse samenleving.