Wijkcentrum De Burgerij

Overview

  • Sectoren Jouw wijk, gemeente, provincie
  • Geplaatste vacatures 4

Bedrijfsomschrijving

Paauwenburgers hebben in principe behoefte aan sociaal contact met de directe omgeving. Aandacht en gelegenheid tot persoonlijke ontplooiing zijn daarbij wezenlijk. Om doelstellingen te bereiken worden voorzieningen gecreëerd waarbij de volgende vier begrippen centraal staan; laagdrempeligheid, thuisgevoel, ontmoeting en verbinding.

  1. Laagdrempelig: hiermee bedoelen we dat in principe iedereen welkom is. We streven ernaar dat Paauwenburgers het wijkcentrum als een “thuis” ervaren. Gestreefd wordt naar een goede sfeer waarin gastvrijheid en betrokkenheid centraal staan.
  2. Thuisgevoel: Wanneer je jezelf ergens thuis voelt zal je je voor jouw plek meer verantwoordelijk gedragen, is onze zienswijze. Daarbij past ook inspraak; wijkbewoners worden uitgenodigd mee te denken en mee te beslissen over zaken die voor hen van belang zijn in het wijkcentrum. Om het thuisgevoel te benadrukken, streven we naar een gezellige en verzorgde omgeving.
  3. Ontmoeting en verbinding: Het is een bekend gegeven dat eenzaamheid toeneemt, er meer alleenstaanden en ouderen zijn en bevolkingsgroepen van elkaar dreigen te vervreemden onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Om deze negatieve ontwikkeling een halt toe te roepen zetten wij ons in om ontmoeting en verbinding van Paauwenburgers te bevorderen. Hiermee wordt samenhang en leefbaarheid in de wijk verbeterd. Ontmoeting en verbinding mag niemand uitsluiten. Daarom is ons uitgangspunt bij al onze activiteiten; “Voor de burger, door de burger”.

Wij bieden vrijwilligers een mogelijkheid om zich in te zetten voor de leefbaarheid van Paauwenburg. Samen met anderen je inzetten voor de wijk. Het meehelpen organiseren van activiteiten, het ondersteunen van het wijkcentrum, het begeleiden van mensen met activiteiten.