Walchers Platform Minima

Overview

  • Sectoren Bestuur & organisatie
  • Geplaatste vacatures 2
  • Gezien 34
  • Founded Since 1850

Bedrijfsomschrijving

Het Walchers Platform voor de Minima geeft advies aan en overlegt met de Walcherse gemeenten inzake het minimabeleid. Wij overleggen met aangesloten organisaties en signaleren knelpunten.

Waar nodig bieden wij ondersteuning bij het invullen van formulieren voor onder andere aanvragen kwijtschelding gemeentelijke/waterschapsbelastingen, aanvragen toeslagen declaratiefonds, bijzondere bijstand, sportfonds en andere uitkeringsaanvragen. Wij houden hiervoor tweemaal per week een sociaal spreekuur (Vincent van Goghlaan 241a te Vlissingen).

Het Walchers Platform voor de Minima is mede-vertegenwoordiger in de Wmo-adviesraad Vlissingen.

Het Walchers Platform voor de Minima wordt gedragen door mensen die zich op vrijwillige basis inzetten. We bieden hulp aan kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben in een steeds complexere samenleving.