Voedselbank

  • Sociale links:

Overview

  • Sectoren Hulpverlening
  • Geplaatste vacatures 2

Bedrijfsomschrijving

Zeker 160 Nederlandse voedselbanken en acht distributiecentra strijden samen voor een vermindering van (verborgen) armoede. Dit doen ze door levensmiddelen in te zamelen bij producenten en distributeurs en deze te verdelen onder particuliere gezinnen en organisaties. Zo gaan de voedselbanken ook verspilling van levensmiddelen tegen, dringen ze het sociaal isolement terug van personen met een laag inkomen en stimuleren ze deelname van vrijwilligers. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de samenleving! Een van die voedselbanken zijn wij: Voedselbank Walcheren.

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

De hoofddoelstellingen van de vereniging en de leden:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel