Stichting ROAT (Reach Out And Touch)

Overview

  • Sectoren Zorg en Welzijn
  • Geplaatste vacatures 2
  • Gezien 568
  • Founded Since 1850

Bedrijfsomschrijving

De welzijnsorganisatie ROAT (Reach Out And Touch) ondersteunt processen om de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken van Vlissingen te versterken. Zij bevordert de zelfredzaamheid van jongeren, volwassenen en ouderen in de wijken. Daarbij richten de medewerkers zich niet alleen op het individu of de groep, maar ook op de sociale omgeving daarvan. Ze gaan aan de slag met nieuwe ideeën vanuit bewoners, om te komen tot grotere sociale samenhang binnen de straat of buurt. ‘Kennen en gekend’ worden zijn belangrijke pijlers om de zorg voor elkaar te vergroten en geeft mensen net dát duwtje in de rug om te komen tot een actieve inzet. Waar mogelijk kunnen nieuwe initiatieven vanuit de wijk worden aangehaakt binnen bestaande structuren.