Stichting Kleurmuziek

Overview

  • Sectoren Cultuur, kunst en muziek
  • Geplaatste vacatures 1

Bedrijfsomschrijving

Stichting Kleurmuziek is een nieuwe organisatie in oprichting van vrijwilligers die werkt aan het meer / breder bekend maken van de kleurmuziekmethode.
Kleurmuziek is een methode waarmee mensen, die geen reguliere noten kunnen lezen, tóch muziek kunnen leren spelen op een toetsinstrument. Met de kleuren op het bladpapier en de overeenkomstig gekleurde stickers op de toetsen is direct duidelijk hoe het liedje gespeeld moet worden.
Kleurmuziek bevordert en stimuleert de zelfstandige muzikale ontwikkeling van mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Het wordt gebruikt door mensen met een verstandelijke beperking, in het speciaal onderwijs,
de psychiatrie, de kinder- en buitenschoolse opvang, ouderenzorg, door mensen die geen muzieknoten kunnen of willen lezen, laaggeletterden en mensen met dyslexie.

Stichting Kleurmuziek biedt perspectief voor mensen die op een eenvoudige manier liedjes willen leren spelen.
De kleurmuziekmethode wordt al sinds 1986 succesvol, op non-profit basis ontwikkeld en geproduceerd door René Koelemaij en Hans Eland. Stichting Kleurmuziek krijgt het beheer over de grootste collectie kleurmuziek ter wereld met op dit moment meer dan 2100 titels / liedjes. Zij gaat het muziekaanbod uitbreiden, zorgen dat er ook meer uit actueel muziekrepertoire gekozen kan worden, wil de doelgroepen nog beter bereiken en onderzoeken welke innovaties er kunnen worden ontwikkeld.

Daarnaast heeft de stichting als doelstelling het bevorderen van het zélf muziek maken en de talentontwikkeling van muzikanten die geen reguliere muzieknoten lezen, maar die daartoe met behulp van kleurmuziek wél in staat zijn.
Stichting Kleurmuziek heeft geen winstoogmerk en wil een (culturele) ANBI – status aanvragen.