Stichting Jurojin

  • Sociale links:

Overview

  • Sectoren Jouw wijk, gemeente, provincie
  • Geplaatste vacatures 1

Bedrijfsomschrijving

Stichting Jurojin is een toegewijde non-profitorganisatie met een sterke focus op het bevorderen van sociaal welzijn, maatschappelijke betrokkenheid en het versterken van leefbaarheid en veiligheid voor alle burgers in Vlissingen. Onze missie is geworteld in het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en zich gesteund voelt.

Missie: Onze missie is het creëren van een duurzame en veerkrachtige gemeenschap in Vlissingen, waarin burgers elkaar ondersteunen, zich betrokken voelen en waar leefbaarheid en veiligheid centraal staan.

Doelstellingen:

  1. Sociaal Welzijn: Stichting Jurojin zet zich in voor het bevorderen van sociaal welzijn door het organiseren van diverse sociale activiteiten, workshops en evenementen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het creëren van verbindingen tussen burgers, ongeacht leeftijd, achtergrond of sociale status.
  2. Maatschappelijke Betrokkenheid: Wij streven naar het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid door middel van educatieve programma’s, bewustwordingscampagnes en vrijwilligerswerk. Hierbij willen we een gemeenschap cultiveren die actief deelneemt aan het vormgeven van de samenleving.
  3. Leefbaarheid en Veiligheid: Stichting Jurojin zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Vlissingen. Dit omvat samenwerking met lokale autoriteiten, het opzetten van Burgerwacht-teams en het implementeren van projecten die de algehele veiligheid van de gemeenschap vergroten.

Activiteiten:

  • Community-evenementen: Wij organiseren regelmatig evenementen die de gemeenschap samenbrengen, variërend van culturele festivals tot sportieve activiteiten, om een gevoel van saamhorigheid te bevorderen.
  • Educatieve programma’s: Stichting Jurojin biedt educatieve programma’s aan die gericht zijn op het vergroten van kennis en bewustzijn over sociale kwesties, diversiteit en inclusiviteit.
  • Vrijwilligerswerk: Wij moedigen vrijwilligerswerk aan als een middel om actieve betrokkenheid bij de gemeenschap te bevorderen en tegelijkertijd de leefbaarheid te versterken.
  • Samenwerking met lokale overheden: Stichting Jurojin werkt nauw samen met lokale overheden en andere belanghebbenden om gezamenlijke initiatieven op te zetten die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid en het welzijn van de burgers.

Stichting Jurojin streeft ernaar een positieve impact te hebben op de levens van alle burgers in Vlissingen door een solide basis te leggen voor een inclusieve, veerkrachtige en bloeiende gemeenschap. Samen bouwen we aan een toekomst waarin iedereen zich gehoord, gesteund en veilig voelt.