Stichting gewoon wonen

Overview

  • Sectoren Zorg en Welzijn
  • Geplaatste vacatures 0

Bedrijfsomschrijving

Ook wanneer je beperkingen hebt, kan er een moment in je leven komen dat je net als andere leeftijdgenoten het huis uit wil om op jezelf te gaan wonen. Zo zelfstandig mogelijk, met de zorg, ondersteuning en begeleiding die je nodig hebt. Wanneer zorgaanbieders niet die vorm van wonen in combinatie met zorg en begeleiding aan kunnen bieden welke door ouders het meest geschikt geacht wordt, besluiten steeds meer ouders en andere initiatiefnemers om zelf voor een oplossing te gaan zorgen.

Ouders of verwanten van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of andersoortige beperking nemen daarom in toenemende mate het initiatief tot het realiseren van een kleinschalige woonvorm. Een ‘ouderinitiatief’ of ‘wooninitiatief’ bestaat vaak uit een groep ouders die zich organiseren in een stichting of vereniging. Zij realiseren de benodigde zorg, begeleiding en eventuele dagbesteding vanuit een toegekend persoonsgebonden budget (PGB). Zij realiseren het wonen voor hun kinderen met alles wat daar bij komt kijken. Dit bekostigen de bewoners zelf vanuit hun eigen inkomen, meestal een uitkering. Bij een ouderinitiatief houden de initiatiefnemers over het algemeen zelf de regie over de huisvesting, de zorg en begeleiding van hun kinderen.