St.Jacobskerk

Overview

  • Sectoren Cultuur, kunst en muziek
  • Geplaatste vacatures 4

Bedrijfsomschrijving

De Stichting Instandhouding St.Jacobskerk heeft een Evenementencommissie die de St.Jacobskerk verhuurt voor culturele evenementen. De opbrengst van verhuur en catering is bestemd voor het onderhoud van Vlissingens oudste monument. Er werken ongeveer 100 vrijwilligers.

In de Evenementencommissie zijn diverse taken te vervullen variërend van inrichten, hoofd keuken, beheren van de website, het regelen van de verhuur aan orkesten e.d., bestuurlijke taken, het maken van draaiboeken voor een evenement en verantwoordelijkheid dragen voor de gang van zaken, het ontvangen van bezoekers tijdens de zomerse openstellingen, enz.

Men kan om de 2 maanden aangeven wanneer men niet beschikbaar is. Er wordt gewerkt in een gezellige sfeer. Onze bezoekers roemen onze organisatie om de warme ontvangst. Vrijwilligers mogen onze eigen concerten bezoeken ook als ze niet zijn belast met een taak!