Speelgoedbank

Overview

  • Sectoren Verkoop
  • Geplaatste vacatures 1

Bedrijfsomschrijving

De Speelgoedbank Zeeland zamelt nieuw en tweedehands speelgoed in en zorgt ervoor dat het terecht komt bij die gezinnen met kinderen die met deze armoede te maken hebben en die dit goed kunnen gebruiken. De stichting Speelgoedbank Zeeland wil beschikbaar zijn voor alle kinderen die in armoede leven in de maatschappij, ongeacht nationaliteit, politieke overtuiging of religie van de gezinnen waarin zij leven.

De doelstellingen van de stichting zijn:

  • Bestrijden van armoede door het uitgeven van speelgoed.
  • Bestrijding van armoede door te investeren in de doelgroep.
  • Voorkomen dat restpartijen en/of gebruikt speelgoed vernietigd worden.
  • Verstrekken van gratis speelgoed aan de kinderen uit gezinnen die leven in (stille) armoede. Zij dienen in het bezit te zijn van een verwijzing van een erkende hulpverlener.
  • Bieden van trajecten die aansluiting geven op de lokale en regionale arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie.

Wij vinden het onze taak om kinderen in een armoedesituatie te helpen. Dat doen we door hen 2 keer per jaar een speelgoedpakket te overhandigen of hen een voucher te geven waarmee ze in onze winkel 2nd chance speelgoed ter waarde van €15 kunnen uitzoeken.

Wij proberen hiermee:

  • Te voorkomen dat kinderen in een isolement komen, omdat zij geen vriendjes en vriendinnetjes durven uitnodigen om te komen spelen vanwege het feit dat zij geen speelgoed hebben
  • De financiële stress te verminderen.
  • De ontwikkeling van het kind door middel van spelen te stimuleren.

Vacatures van Speelgoedbank