Slachtofferhulp

Overview

  • Sectoren Zorg en Welzijn
  • Geplaatste vacatures 1

Bedrijfsomschrijving

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Slachtofferhulp is er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen.

Doel is, het slachtoffer te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt.

Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers in het algemeen en stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied. Hulp is altijd kosteloos, dankzij financiering vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en het Fonds Slachtofferhulp.

  • Uitdagende en resultaatgericht werk
  • Veelzijdig erk en een unieke ervaring
  • Goede begeleiding door een teamleider
  • Werken in een enthousiast team met vrijwilligers
  • De kans om je kwaliteiten in te zetten
  • De kans om je kennis te verruimen en jezelf verder te ontplooien
  • Prima onkostenregeling en verzekeringen