schuldhulpmaatje

Overview

  • Sectoren Zorg en Welzijn
  • Geplaatste vacatures 1

Bedrijfsomschrijving

SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie met een afdeling op Walcheren.

Een vereniging met vrijwilligers die graag mensen met geldzorgen willen helpen.

Goed opgeleide Maatjes helpen de hulpvrager om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Maakt samen met de hulpvrager een plan van aanpak en gaan samen aan de slag om de schulden weg te werken. De hulpvrager houdt de leiding, het Maatje is de vertrouwenspersoon en geeft inzicht en begeleiding.

Wie kan hulp vragen:

Iedereen op Walcheren kan ongeacht afkomst, geloof of geaardheid hulp vragen.

Het hebben van geldzorgen leidt tot problemen op velerlei gebied en hoewel ook wij weten dat het niet makkelijk is om hulp te vragen, is een vroege en snelle hulpvraag de beste stap naar de oplossing.

Ook op Walcheren zijn vele honderden gezinnen die onze hulp nodig hebben.

Een maatje gaat pas aan de slag na een driedaagse ‘SchuldHulpMaatjetraining’.  Ook volgt een maatje jaarlijks een digitaal bijscholingsprogramma. Je weet dus goed waar je mee bezig bent. Daarnaast  maak je deel uit van een plaatselijk maatjesteam en krijg je begeleiding van de plaatselijke coördinator.