ROAT

Overview

  • Sectoren Zorg en Welzijn
  • Geplaatste vacatures 1
  • Gezien 147
  • Founded Since 1850

Bedrijfsomschrijving

Stichting ROAT is een brede welzijnsorganisatie met een eigen aanpak, inzetbaar op vele terreinen. ROAT onderscheidt zich met name van andere welzijnsorganisaties door een geheel eigen aanpak van hardnekkige overlast door risicojongeren; de jongeren en jong volwassenen worden gestimuleerd in hun ontwikkelingskansen. De sociale omgeving wordt altijd betrokken in dit proces. ROAT ontwikkelt daarbij creatieve en onorthodoxe methodes (out of the box), welke naadloos aansluiten bij de roots van deze jongeren/ jong volwassenen. In alle gevallen wordt nauw samengewerkt met lokale partners.

ROAT slaagt erin om risicojongeren aan zich te binden en stimuleert jongeren/ jong volwassenen vervolgens om via de Keerpuntmethodiek de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Door een intensieve en persoonlijke benadering inspireert ROAT jongeren om te komen tot ander gedrag en meer zelfvertrouwen, waardoor zij nieuwe uitdagingen kunnen aangaan in hun persoonlijk leven.
Deze Keerpuntmethodiek kan ook worden ingezet in het kader van samenlevingsopbouw om de zelfredzaamheid van buurtbewoners te versterken!

Verder is ROAT er in gespecialiseerd om de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken te versterken. De coaches van ROAT zijn erop getraind om optimaal gebruik te maken van het eigen empowerment van bewoners en jongeren. Deze methode van werken sluit prima aan bij Jongerenwerk en Opbouwwerk Nieuwe Stijl: vraaggericht, resultaatgericht, direct erop af, voor en door jongeren, op coachende wijze, integraal waar het kan en individueel waar het moet.

De expertise van ROAT wordt ingezet in de vijf Gebiedsteams van Vlissingen. De opbouwwerkers zijn allen lid van zo’n multidisciplinair team, dat in een van de wijken werkt met mensen in midden- en hoogrisico situaties. Omdat ROAT in de wijken en buurten werkt, kan er in een vroegtijdig stadium actie worden ondernomen als dingen mis dreigen te gaan. Door deze preventieve manier van werken worden vaak hoge kosten voorkomen.

De Stichting ROAT is oorspronkelijk in 2010 opgericht om een sluitende aanpak te creëren voor hardnekkige overlastsituaties van risicojongeren in gemeente Vlissingen. Gemeente en andere partners wisten zich destijds geen raad met dit probleem. ROAT heeft door het inzetten van de eigen ontwikkelde Keerpuntmethodiek een duurzame oplossing gevonden om de overlast tegen te gaan.

Inmiddels is ROAT een volwaardige partner voor gemeenten en andere organisaties en richt zich niet meer alleen op risicojongeren maar op jeugd, jongeren en volwassen in een breder perspectief! Stichting ROAT ondersteunt processen om de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken te versterken.

De coaches vanuit ROAT zijn erop getraind om optimaal gebruik te maken van de eigen versterking van bewoners en jongeren. Deze methode van werken sluit aan bij de principes van Welzijn Nieuwe Stijl: resultaatgericht, direct erop af, vindplaatsgericht, vraaggericht, uitgaan van de eigen kracht van bewoners en jongeren.