Mentorschap Zeeland

Overview

  • Sectoren Zorg en Welzijn
  • Geplaatste vacatures 2

Bedrijfsomschrijving

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor personen die niet (volledig) in staat zijn zelf beslissingen te nemen. Als mentor helpt u iemand die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen en geen familie of naasten heeft om op terug te vallen. U behartigt als mentor de persoonlijke zaken van de cliënt.

Mentorschap Zeeland is een vrijwilligersorganisatie. De mentoren zijn vrijwilligers die ondersteunt worden door Mentorschap Zeeland. Een beginnend mentor start met de basiscursus waarin hij leert en ervaart wat mentorschap inhoudt en hoe hij dit als vrijwilliger kan uitvoeren.

Naast de basiscursus wordt er 2x per jaar intervisie gegeven. Tijdens de intervisie kan een mentor lastige kwesties aan de orde stellen. Samen zoeken we naar een oplossing. Ook zijn er regelmatig thema bijeenkomsten waarin actuele zaken worden besproken of waarin aandacht is voor bijvoorbeeld een ziektebeeld.

Een mentor ontvangt een bescheiden onkostenvergoeding voor gemaakte km‘s en telefoonkosten.