KansPlus

Overview

  • Sectoren Zorg en Welzijn
  • Geplaatste vacatures 2

Bedrijfsomschrijving

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. Wij zijn de vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau behartigen wij de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke handicap.

Grootste organisatie

Met ongeveer 50 ledengroepen, 5500 leden en ruim 1000 vrijwilligers is KansPlus de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.

Ledengroepen

In het land zijn onze ledengroepen actief. De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook cliëntenraden en familieverenigingen via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap.

Aansturing

De vereniging wordt aangestuurd door het landelijk bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Daarnaast wordt het bestuur geadviseerd door de verenigingsraad. In die raad zitten vertegenwoordigers van ledengroepen en cliëntenraden aangesloten bij VraagRaak.

VraagRaak

VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. VraagRaak wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen over dingen die belangrijk zijn in hun leven. Dat zij meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.

Kennis- en adviescentrum

Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus is hét adviesorgaan wat klaarstaat voor vragen van individuele leden, bestuursleden van ledengroepen, vrijwilligers, cliëntenraden en familieverenigingen. Als niet-lid kunt u eenmalig voor een hulpvraag terecht bij het Kennis- en adviescentrum.

De vereniging KansPlus is er om op te komen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Dit kan KansPlus niet doen zonder de vele vrijwilligers, die zowel op landelijk als regionaal niveau binnen de vereniging werkzaam zijn. Bij aanvang van uw vrijwillige werkzaamheden stellen wij u op de hoogte van de regeling vrijwilligers, de interne gedragscode, het klachten protocol en het protocol seksueel overschrijdend gedrag. Dit zijn formele regelingen in formeel taalgebruik. Zij zijn bedoeld om u te beschermen tijdens uw werkzaamheden voor onze vereniging. Duidelijke afspraken vormen de basis van een goede samenwerking. Wij adviseren u deze uitgebreide regelingen wel door te nemen. Daarnaast verstrekken wij deze samenvatting waarin de belangrijkste punten terug te vinden zijn. U kunt de regelingen ook vinden op de website www.kansplus.nl.

Waarom een vrijwilligersregeling? Het is nodig de positie van u als vrijwilliger te beschrijven, te waarborgen en te beschermen. Vrijwilligersovereenkomst We tekenen een overeenkomst waarin de afspraken die we met elkaar maken vaststaan. Ook kan hier een taakomschrijving in opgenomen zijn. Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Op basis van deze overeenkomst bent u niet verzekerd bij bijvoorbeeld ziekte. In overleg kan deze overeenkomst tussentijds ontbonden worden. Persoonsgegevens Als wij persoonsgegevens opslaan en verwerken houden wij rekening met uw privacy en werken wij volgens de regels van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Wij vragen ook altijd uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens. Het privacy beleid kunt u vinden op onze website. Zie https://www.kansplus.nl/leden/privacybeleid-kansplus/. Wij behandelen al uw gegevens vertrouwelijk.

Kwetsbaarheid doelgroep en de verklaring omtrent gedrag Wij werken met een kwetsbare doelgroep. U heeft recht op goede en relevante informatie over de doelgroep. Wij vragen u de privacy van onze doelgroep te respecteren en te beschermen. 1 Samenvatting regeling vrijwilligers vereniging KansPlusWij vragen van alle vrijwilligers die in direct contact staan met de cliënten een verklaring omtrent gedrag (VOG). U kunt deze aanvragen via uw contactpersoon. De kosten hiervan komen voor rekening van de vereniging.

Coördinator Als u voor de functie van vrijwillig coördinator wordt aangenomen gelden voor u uitgebreidere regels. Zie hiervoor hoofdstuk 6 en 7 van de regeling vrijwilligers.

Verzekering Tijdens uw werkzaamheden voor de vereniging bent u verzekerd. Wij hebben voor de vrijwilligers een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als u passagiers vervoert in uw eigen voertuig moet u in het bezit zijn van een inzittendenverzekering.