Fietsmaatjes Walcheren

Overview

  • Sectoren Jouw wijk, gemeente, provincie
  • Geplaatste vacatures 1

Bedrijfsomschrijving

Stichting Fietsmaatjes Walcheren
De Stichting Fietsmaatjes Walcheren is in september 2022 opgericht en heeft als doel het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duo-fiets. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door nauw samen te werken met partijen op het gebied van gezondheidszorg, zorg en verpleging, welzijn en vrijwilligerswerk.

Alle inwoners van de gemeente Walcheren die voldoen aan de criteria van de doelgroep kunnen gebruik maken van de duofietsen. Zij worden begeleid door vrijwilligers en worden zo fietsmaatjes.

De activiteiten van Fietsmaatjes Walcheren worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van gemeenten, donaties bij fondsen, sponsoring door bedrijven, alsook donaties van particulieren en bedrijven die gratis diensten voor de stichting verrichten.