COA

Overview

 • Sectoren Zorg en Welzijn
 • Geplaatste vacatures 2

Bedrijfsomschrijving

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij zijn sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. We begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Daarbij werken we nauw samen met andere organisaties.

Het COA bestaat sinds de ingang van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (1994). In deze ‘Wet COA’ zijn de volgende taken vastgelegd voor het zelfstandig bestuursorgaan Centraal Orgaan opvang asielzoekers:

 • onderdak bieden aan asielzoekers
 • hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten
 • opvanglocaties verwerven en beheren
 • de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven, en
 • asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen

Voorbereiding op inburgering

Sinds 2008 biedt het COA in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het programma Voorbereiding op inburgering (V-inburgering) aan. Het programma bereidt statushouders voor op het leven in de gemeente en de inburgeringsplicht.

In de asielopvang zijn duizenden vrijwilligers actief. En hun inzet is hard nodig. Heb jij ook belangstelling om asielzoekers te helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan? Dat kan op verschillende manieren. Bij het COA en bij andere organisaties die zich inzetten op onze azc’s.

Vrijwilligerswerk bij het COA

De vacatures voor vrijwilligers variëren per locatie. Soms zijn er bijvoorbeeld buddies nodig om bewoners te begeleiden naar een ziekenhuis of vrijwilligers om te helpen met het aanvragen van bankpasjes en andere administratieve handelingen. Op alle locaties zijn vrijwilligers actief als:

 • Begeleider open leercentrum: het is de computerruimte. Samen met een COA-medewerker ondersteun je asielzoekers bij (zelf)studie of bij een computercursus. Je geeft ook huiswerkbegeleiding en bent het aanspreekpunt voor andere vragen.
 • Begeleider activiteitenruimte 2-4 jarigen: samen met medewerkers van het COA verzorg je de opvang van kinderen tot 4 jaar. Hun ouders kunnen zo deelnemen aan programma’s en activiteiten of een bezoek brengen aan een arts of advocaat.
 • Docent Basaal Nederlands: je geeft les aan een groep asielzoekers volgens een speciale lesmethode. Je krijgt daar een handleiding bij voor begeleiders.
 • Begeleider vrijetijdsbesteding: je geeft bijvoorbeeld voetbaltraining of muziekles. Of misschien wil je een bijdrage leveren aan de sport- en spelactiviteiten die bewoners zelf op een azc organiseren.

Wil je ook als vrijwilliger bijdragen aan de opvang van asielzoekers? Dat kan als je:

 • 18 jaar of ouder bent
 • affiniteit hebt met (de opvang van) asielzoekers
 • professioneel te werk gaat
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt aanleveren