Buurtbemiddeling Walcheren

Overview

  • Sectoren Zorg en Welzijn
  • Geplaatste vacatures 1

Bedrijfsomschrijving

Buurtbemiddeling Walcheren geeft een vorm van onpartijdige ondersteuning bij het oplossen van conflicten binnen een buurt en streeft naar een situatie waarin buren en buurtbewoners prettig met elkaar samenleven. Buurtbemiddeling is een kosteloze dienst waar alle inwoners van Walcheren gebruik van kunnen maken.

Buurtbemiddeling Walcheren is een gezamenlijk initiatief van Stichting Welzijn Middelburg, de woningbouwcorporaties, gemeenten en Politie Zeeland.

Indien er problemen bestaan tussen buren of buurtbewoners, kan Buurtbemiddeling Walcheren hulp bieden op diverse manieren om conflicten zo snel mogelijk op te lossen en hiermee de leefbaarheid in de buurt te bevorderen.

Er kan contact opgenomen worden met Buurtbemiddeling, waarbij de situatie wordt besproken met de coördinator. De coördinator zorgt voor bemiddeling of bespreekt alternatieven. Vaak komen hierna twee ervaren en deskundige bemiddelaars bij beide personen op bezoek. Als beide partijen ermee instemmen, wordt er daarna een bemiddelingsgesprek gehouden en begeleid door deze bemiddelaars op neutraal terrein.

Het is mogelijk voor andere organisaties om door te verwijzen naar Buurtbemiddeling, bijv. voor scholen, wooncorporaties of maatschappelijk werkers. Buurtbewoners kunnen ook zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling.