Burgerschouw Stadsbeheer

Overview

  • Sectoren Evenementen of kortdurende projecten , Zorg en Welzijn
  • Geplaatste vacatures 0

Bedrijfsomschrijving

Burgerschouw

Tijdens een burgerschouw bekijkt de gemeente samen met een groep inwoners de openbare ruimte in een bepaald gebied. In welke mate zijn zaken ‘schoon, heel en veilig’. Hiervoor worden objectieve maat­staven gebruikt. Ligt er veel zwerfvuil op straat, staan de lantaarnpalen recht, zijn de bankjes heel, doet de straatverlichting het, is er veel onkruid aanwezig, is het speeltoestel veilig? Schouwen heeft te maken met de verwachting over hoe de omgeving eruit ziet en hoe inwoners deze ervaren en waarderen.

Historie

De burgerschouw is in 2008 van start gegaan met 12 burgers. Verdeeld over 3 proefgebieden: Binnenstad, Middengebied en Bossenburgh. In 2009 is met de deelnemers geëvalueerd hoe zij de burgerschouw hebben ervaren. De uitkomst was positief. Het was leerzaam en de deelnemers zagen van dichtbij dat veel meldingen vrij snel worden opgelost. Het gaf ook inzicht in de werkwijze van de gemeente en de kwaliteit die zij wil bereiken én vasthouden.

Elk jaar een burgerschouw

De burgerschouw is uitgegroeid tot een vaste waarde in de gemeente Vlissingen. Elk gebied wordt jaarlijks 2 keer bezocht. Tijdens zo’n periode is er elke week een burgerschouw, 6 weken aan één stuk. Daarnaast vindt er een avondschouw en een winterschouw plaats.

Resultaten

De resultaten van elke schouw worden zo snel mogelijk verwerkt en doorgegeven aan het Serviceteam van de gemeente. Kleine zaken worden direct opgelost, grotere zaken meegenomen in het gemeentelijk beleid. Elke deelnemer wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen. Wat is wanneer opgelost, maar ook waarom iets niet uitgevoerd kan worden.